top of page

Cennik

120 zł

Klasy niematuralne

Zajęcia dla uczniów szkół średnich mające na celu pracę z materiałem bieżącym. Praca na materiałach ucznia (podręcznik lub zbiór zadań). W trakcie zajęć wykorzystywane są zadania mające formę zadań egzaminacyjnych.

130 zł

Ósmoklasiści i maturzyści (poziom podstawowy)

Oferta skierowana do uczniów przygotowujących się do w/w egzaminów. Zajęcia skupione na omówieniu materiału bieżącego oraz wzmożona praca na odpowiednich zadaniach przygotowujących do egzaminu (materiały dodatkowe w cenie zajęć).

150 zł

Maturzyści

(poziom rozszerzony)

Zajęcia dla uczniów ostatniej klasy szkoły średniej chcących przygotować się do matury rozszerzonej.
Wszystkie materiały w cenie lekcji.

120zł

Lekcja jednorazowa

Cena dla osób niepodejmujących stałej współpracy. Brak opłaty wpisowej na zajęcia, cena niezależna od rodzaju szkoły i poziomu zaawansowania. Na życzenie ucznia w cenie zajęć zawarte będą odpowiednie materiały dostosowane do tematu przerabianych treści.

Cennik: Cennik
Cennik: Members_Page
bottom of page