top of page

Kwalifikacje

Poniżej zamieszczam listę uzyskanych kwalifikacji:

Matematyka

studia licencjackie - UAM w Poznaniu

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia magisterskie WSTH w Poznaniu

Psychologia edukacji

studia podyplomowe WSKZ we Wrocławiu

w trakcie realizacji

Przygotowanie pedagogiczne

uprawniające do nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych

Trener - szkoleniowec

kurs certyfikowany zaświadczeniem MEiN

Depresja i samookaleczenia u dzieci oraz młodzieży od rozpoznania po wsparcie psychopedagogiczne

kurs certyfikowany zaświadczeniem MEiN

Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody

kurs certyfikowany zaświadczeniem MEiN

Emocje i Motywacja

Kurs certyfikowany zaświadczeniem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Psychologia społeczna

Kurs certyfikowany zaświadczeniem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu - Akademii Nauk Stosowanych

bottom of page